Hrvatski pravni centar je u siječnju 2022. godine započeo s provedbom dvogodišnjeg projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“, koji je sufinanciran sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije. Partneri na ovom transnacionalnom projektu su Mirovni institut i Pravni centar za zaštitu ljudskih prava i okoliša iz Slovenije te Zaklada za pristup pravima iz Bugarske. Projekt ima za cilj pridonijeti razvoju komplementarnih putova stvaranjem novih modela privatnog sponzorstva te izradom i zagovaranjem preporuka za poboljšanje nacionalnih sustava u području spajanja obitelji.

Projektom su predviđene aktivnosti temeljene na istraživanju i zagovaranju koje će u konačnici rezultirati povećanjem broja mjesta za legalan dolazak, prihvat i učinkovitu integraciju osoba kojima je potreba međunarodna zaštita.

Provedbom prve skupine projektnih aktivnosti će se identificirati dobre prakse do sada u Europi provedenih shema privatnog sponzorstva, analizirati nacionalni pravni i praktični kontekst u vezi s uspostavljanjem privatnog sponzorstva te istražiti stavovi potencijalnih sponzora i drugih dionika.

Drugo, analizirat će se postojeći pravni i institucionalni okvir relevantan za spajanje obitelji izbjeglica te istražiti iskustva relevantnih nacionalnih dionika. Paralelno s analitičkim aktivnostima, provest će se i program pružanja pomoći u postupku spajanja obitelji osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, čime će se također stjecanjem neposrednog iskustva unaprijediti razumijevanje dobrih strana i problema u ovom području. Dio iste programske cjeline činit će i sastanci u svrhu razmjene znanja s organizacijama koje imaju iskustvo u provođenju programa spajanja obitelji i sponzorstva u Njemačkoj. Ove će aktivnosti rezultirati izradom preporuka za uspostavu novih modela i programa privatnog sponzorstva prilagođenih okolnostima i potrebama u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji te izradom preporuka za poboljšanje nacionalnih sustava spajanja obitelji.

Ove će preporuke poslužiti kao zagovarački alat u svrhu promicanja i jačanja potpore – na lokalnoj i nacionalnoj razini – za uvođenje komplementarnih putova i širenje postojećih kanala legalnog dolaska. Rezultati analiza, rezultati empirijskog istraživanja i na njima utemeljene preporuke bit će diseminirani i raspravljeni na stručnim sastancima, okruglim stolovima i na završnoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem.

Kratkoročni i srednjoročni korisnici bit će oko 50 osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, a koje će sudjelovati u programu pomoći u procesu spajanja obitelji, ali i dionici obuhvaćeni zagovaračkim aktivnostima te šira javnost u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Dugoročni korisnici projekta bit će osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, koje će imati koristi od modela razvijenih u sklopu projekta te od očekivanog unapređenja sustava spajanja obitelji.

Pročitajte više:

Preporuke za uspostavu novih modela i programa privatnog sponzorstva za Hrvatsku te Preporuke za poboljšanje nacionalnog sustava spajanja obitelji u Hrvatskoj preuzmite na sljedećim poveznicama:

Izvještaj anketnog istraživanja o stavovima građana Hrvatske, Slovenije i Bugarske o migracijama (EN)

Video materijali o komplementarnim putovima dolaska izbjeglica u Europu, sponzorstvima izbjeglica kao jednom od modela komplementarnog puta dolaska i postupcima spajanja obitelji

Komplementarni putovi dolaska u Europu

Sponzorstvo kao oblik komplementarnih putova dolaska u Europu

Institut spajanja obitelji

Preporuke za zakoniti dolazak izbjeglica u Hrvatsku i unapređenje postupaka spajanja obitelji