Projekt koordinira udruga Krugovi – centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje te ga provodi u partnerstvu s Hrvatskim pravnim centrom

Donator: Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Trajanje: 1.2. 2023. – 31.12.2024.

Projekt je usmjeren unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba.

Glavna aktivnost Hrvatskog pravnog centra kao partnera na projektu je održavanje predavanja o ugovoru o doživotnom uzdržavanju (uz prijenos imovine nakon smrti) i dosmrtnom uzdržavanju (uz istodobni prijenos imovine) za osobe starije životne dobi.

Predviđeno je da dugogodišnja suradnica i članica Hrvatskog pravnog centra, mr.sc. Olga Jelčić, tijekom 2023. i 2024. godine održi  osam predavanja na temu doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja za osobe starije životne dobi kako bi se ih se informiralo o pravima i obvezama koje proizlaze iz odnosnih ugovora za obje ugovorne strane, kao i upozorilo na potencijalne zlouporabe povjerenja i štetnost takvih ugovora. Na ovaj način nastoji se informirati građane starije životne dobi o svim mogućnostima sklapanja ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju i prevenirati potencijalne situacije njihova iskorištavanja.

Predviđena je i izrada letka s osnovnim informacijama o navedenim ugovorima te uputama o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć vezano za pitanja koja se tiču raspolaganja imovinom osoba starije životne dobi.

Više informacija o projektu je dostupno na:  https://krugovi.hr/krugovi-podrske-za-starije-osobe-impact4values/