Održana prva Koordinacija za azil u 2023.

Održana prva Koordinacija za azil u 2023.

Prvi ovogodišnji sastanak Koordinacije za azil koji Hrvatski pravni centar organizira u okviru projekta „Pristup teritoriju i sustavu azila u Hrvatskoj – pravna podrška i podizanje kapaciteta”, kao provedbeni partner i uz financijsku potporu UNHCR-a, održan je 1. lipnja 2023. godine u prostorijama Hrvatskog crvenog križa.

Predsjednica i pravnice HPC-a predstavile su rad HPC-a na izvještaju o sustavu azila izrađenog u okviru UNHCR projekta i preporukama proizašlim iz projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“, koji je financiran sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije (AMIF) te koji HPC provodi od siječnja 2022. godine.

Već dugi niz godina Nacionalni izvještaj o sustavu azila dio je projektnih aktivnosti u sklopu projekta „Pristup teritoriju i sustavu azila u Hrvatskoj – pravna podrška i podizanje kapaciteta”, a donosi godišnji pregled stanja u sustavu azila u RH s kratkim pregledom događanja i na EU razini. Izvještaj sadrži niz statističkih podataka o kretanjima u nacionalnom sustavu međunarodne zaštite, od ove godine i privremene zaštite, koji su ustupljeni od strane nadležnih tijela upravo za pisanje izvještaja te je stoga iznimno dragocjen izvor podataka za sve dionike sustava i opću javnost.

Izvještaj je dostupan na sljedećoj poveznici – Nacionalni izvještaj o sustavu azila za 2022. godinu

U okviru projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“ (vidi više) izrađene su Preporuke za razvoj nacionalnog modela privatnog sponzorstva /sponzorstva zajednice koje se temelje na rezultatima nekoliko aktivnosti koje su provedene tijekom 2022. godine: pripremljen je komparativni izvještaj vezano za programe privatnog sponzorstva/sponzorstva zajednice koji su se provodili ili se provode u određenim europskim državama, pripremljen je nacionalni izvještaj kako bi se mapirale mogućnosti za potencijalni razvoj modela privatnih sponzorstva/sponzorstva zajednice u RH koji se sastoji od dva dijela, analize postojećeg nacionalnog policy, zakonodavnog i institucionalnog okvira integracije te empirijskog istraživanja o razinama svijesti i stavovima potencijalnih dionika koji bi mogli biti aktivni u budućim programima privatnog sponzorstva.

Preporuke su dostupne na sljedećoj poveznici –

Drugi set preporuka izrađen u okviru COMP4SEE projekta odnosi se na Preporuke za unapređenje nacionalnog sustava spajanja obitelji koje se temelje na rezultatima provedenog istraživanja zakonodavnog i institucionalnog okvira te na rezultatima provedbene razine sustava spajanja obitelji s osobama pod međunarodnom zaštitom, tj. provedbe programa podrške u postupcima spajanja obitelji koju pružaju pravnici/e HPC-a osobama pod međunarodnom zaštitom i članovima njihovih obitelji. Program podrške, uz komponentu pružanja pravne pomoći uključuje i druge aspekte podrške, prvenstveno pomoć s prijevodom dokumenta, financijsku podršku za određene aspekte postupka (primjerice plaćanje pristojbi ili troškova putovanja), te podršku u integraciji po dolasku u RH. Iako je nekim segmentima instituta spajanja obitelji, hrvatsko zakonodavstvo usvojilo više standarde u odnosu na minimalne standarde propisane Direktivom o spajanju obitelji, iskustva stečena provedbom programa podrške ukazuju na velike izazove unutar sustava.

Preporuke su dostupne na sljedećoj poveznici –