Hrvatski pravni centar u suradnji s Katedrom za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu proveo je projekt „EU pub kviz“ koji je financiralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u području informiranja o EU. Projekt je nastavak uspješne suradnje započete na projektu“ „Mladi EUključeni“ (2018. godine), „EUreka-i mi gradimo budućnost EU“ (2019. godine), „StudentWatch“ (2020.) i “„Mladi za budućnost Europe“ (2021.),  Stručna voditeljica projekta bila je prof. dr. sc. Iris Goldner Lang s Katedre za europsko javno pravo. Provedba projekta trajala je od 1.07.2022. do 31.12.2022.

U Europskoj godini mladih, projekt je bio namijenjen informiranju i poticanju rasprave mladih o temama važnim za budućnost RH i EU-a, te su o odabranim temama, studenti prava proveli razgovore s odabranim stručnjacima:

1. tema: Zajednička valuta i monetarna politika EU-a – razgovor sa Sandrom Švaljek, dr. sc., viceguvernerkom Hrvatske narodne banke;

2. tema: Zaštita okoliša i energetska unija – razgovor s Davidom Pejićem, dobitnikom nagrade Europske komisije “EU organic” za najboljeg ekološkog poljoprivrednika u Europi

3. tema: Sigurnosna i obrambena politika EU-a – razgovor s Dunjom Duić, dr. sc., izvanrednom profesoricom na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, autoricom knjige “Vanjska i sigurnosna politika EU”;

4. tema: Schengenski prostor i sloboda kretanja – razgovor s Biljanom Borzan, zastupnicom u Europskom parlamentu.

Sažetke razgovora pronađite na:

Studenti prava organizirali su i proveli četiri kviza znanja o navedenim temama. Svaki kviz imao je dvadesetak pitanja vezano uz pojedinu temu, a koja je obuhvatila osnovne činjenice, ključne dokumente o kojima je potrebno imati svijest prilikom razgovora o toj temi, uključene institucije RH i EU, načine demokratskog oblikovanja tih politika kroz politički proces na lokalno, nacionalnoj i razini EU, te predviđene pozitivne satrane i izazove konkretnog događaja i politike.

Kao završnu aktivnost, studenti su izradili četiri infografike kroz koje prikazuju najvažnije informacije o svakoj od navedenih tema, a njih možete pročitati na: