JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA OBAVLJANJE POSLA SURADNIKA U PROVOĐENJU ISTRAŽIVANJA – INTERVJUERA

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA OBAVLJANJE POSLA SURADNIKA U PROVOĐENJU ISTRAŽIVANJA – INTERVJUERA

Projekt „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“


Hrvatski pravni centar (HPC) objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za obavljanje posla suradnika u provođenju istraživanja – intervjuera