Hrvatski pravni centar pruža informacije građanima Ukrajine koji se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske zbog rata u svojoj zemlji

Hrvatski pravni centar pruža informacije građanima Ukrajine koji se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske zbog rata u svojoj zemlji

Od početka rata u Ukrajini i dolaska građana i građanki Ukrajine koji su izbjegli na teritorij Republike Hrvatske, Hrvatski pravni centar pruža im pravne informacije o sustavu međunarodne zaštite, te njihovim osnovim pravima i obvezama.

Kontakt podaci Hrvatskog pravnog centra dostupni su na letcima na ukrajinskom, hrvatskom i engleskom jeziku.

Pravna podrška pruža se u okviru projekta „Pristup teritoriju i sustavu azila u Hrvatskoj – pravna podrška i podizanje kapaciteta“ koji financijski podupire UNHCR.