Preporuke i praktične smjernice projekta „Prava obrane u dokaznim postupcima“

Preporuke i praktične smjernice projekta „Prava obrane u dokaznim postupcima“

Dokazi i dokazno pravo predstavljaju samu srž kaznenog postupka, budući da se krivnja i druge relevantne činjenice u kaznenom postupku utvrđuju na temelju dokaza. Procesna forma prikupljanja dokaza, kao i njihovog izvođenja, detaljno je regulirana na zakonskoj razini kako bi se osiguralo poštivanje temeljnih ljudskih prava osumnjičenika i okrivljenika. Osim propisivanja procesne forme, važno je da nacionalno zakonodavstvo osigura odgovarajuće procesne sankcije za povrede procesne forme koje su za posljedicu imale kršenje temeljnih procesnih prava.

Cilj projekta Prava obrane u dokaznim postupcima (Defence Rights in Evidentiary Procedures – DREP)  kojeg HPC provodi kao partner jest razjasniti koliko učinkovito dokazni postupci uređeni nacionalnim pravima država članica koje sudjeluju u projektu – Belgije, Švedske, Litve, Poljske, Irske i Hrvatske, osiguravaju djelotvorna pravna sredstva i destimuliraju kršenje prava zaštićenih direktivama EU o procesnim pravima osumnjičenika i optuženika (Direktiva 2013/48/EU, Direktiva (EU) 2016/343, Direktiva (EU) 206/800 i Direktiva (EU) 2016/1919).

U hrvatskom kaznenom procesnom pravu, na zakonskoj su razini propisane pretpostavke pod kojima određeni dokaz pribavljen povredom nekog procesnog prava ili procesne forme, postaje nezakonit dokaz. Ipak, prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc.dr.sc. Zoran Burić i Ana Martinić, koji su provodili istraživanje u Republici Hrvatskoj, utvrdili su da i na normativnoj razini postoje određeni nedostatci i nejasnoće, koje se onda reflektiraju u praksi.

Istraživanje je uključivalo provedbu analize pravnih standarda, intervjue i konzultacijske radionice radi otvaranja stručnog kolegijalnog dijaloga o temi s relevantnim dionicima kaznenopravnog sustava, niz zagovaračkih sastanaka i izradu Nacionalnog istraživačkog izvješća o pravima obrane u dokaznim postupcima.

Uoči objave cjelovitog Nacionalnog izvješća, na sljedećim linkovima možete pronaći na istraživanju utemeljene preporuke za pojedine dionike kaznenopravnog sustava u pogledu hrvatskog dokaznog postupka i posebno izdvojene smjernice za praktično postupanje odvjetnika kao pomoć u zaštiti procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika.