Održani zagovarački sastanci u sklopu projekta “ARVID – Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama”

Održani zagovarački sastanci u sklopu projekta “ARVID – Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama”

U sklopu projekta “ARVID – Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama” u rujnu 2021. je održano šest zagovaračkih sastanaka s dionicima na kojima su, uz četiri okrugla stola održana u svibnju, raspravljeni rezultati empirijskog istraživanja na uzorku osoba s invaliditetom, žrtava kaznenih djela te organizacija civilnog društva koje zastupaju interese i prava osoba s invaliditetom ili pružaju podršku žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Kroz sastanke s dionicima željelo se osigurati prihvaćanje na dokazima temeljenih projektnih preporuka te osigurati suglasnost glavnih dionika za početak njihove realizacije.

Šest zagovaračkih sastanaka, prema redoslijedu održavanja, su sljedeći: sastanak s predstavnicima/ama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike; sastanak s predstavnicima/ama Ministarstva pravosuđa i uprave; sastanak s djelatnicima/ama Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima; sastanak s predstavnicima/ama udruga osoba s invaliditetom i udruga aktivnih u području podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja; sastanak s predstavnicima/ama Policijske akademije; te sastanak s predstavnicima/ama Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore.

Relevantni rezultati zagovaračkih aktivnosti bit će integrirani u projektne preporuke nakon dodatne rasprave na završnoj konferenciji projekta. Sažetak rasprave s popisom zagovaračkih sastanaka i sudionika/ca dostupan je u prilogu.

Uz sastanke u Hrvatskoj, na isti način koncipirane zagovaračke aktivnosti provedene su i u Sloveniji, a implementirao ih je Mirovni inštitut, koordinator projekta za Sloveniju.