Održana završna konferencija projekta “ARVID – Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama”

Održana završna konferencija projekta “ARVID – Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama”

Završna konferencija projekta “ARVID – Bolji pristup osoba s invaliditetom pravima iz Direktive o žrtvama” održana je 24. rujna 2021. godine od 10 do 14 sati online. Konferencija je imala više od 120 sudionika/ca (od čega 28 panelista), najvećim dijelom iz Hrvatske i Slovenije – dvije zemlje u kojima su se provodile projektne aktivnosti. Radni jezik konferencije bio je engleski, uz prijevod na hrvatski i slovenski jezik te hrvatski i slovenski znakovni jezik.

Cilj konferencije bio je raspraviti preporuke projekta temeljene na rezultatima empirijskog istraživanja provedenog u sklopu projekta i pokrenuti procese nužne za njihovu implementaciju.

Rasprava je bila organizirana u dvije tematske cjeline, odnosno dva panela:

 1.           Uključivanje osoba s invaliditetom u sustav podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja

Ono podrazumijeva, s jedne strane, osnaživanje samih osoba s invaliditetom da prijavljuju kaznena djela i prekršaje počinjene na njihovu štetu uz istovremeno podizanje razine njihove informiranosti o pravima koja imaju kao žrtve kaznenih djela ili prekršaja. S druge strane, podrazumijeva povezivanje udruga koje pružaju potporu i pomoć osobama s invaliditetom s organizacijama civilnog društva koje pružaju potporu i pomoć žrtvama kaznenih djela ili prekršaja.

2.            Prilagodba postupanja tijela kaznenog i prekršajnog postupka osobama s invaliditetom

Navedeno podrazumijeva ne samo uklanjanje postojećih brojnih fizičkih prepreka, nego i prepreka koje otežavaju mogućnost razumljive i učinkovite komunikacije, kao i pružanje potpore u komunikaciji osoba s invaliditetom. Za prilagođeno postupanje važno je povezivanje udruga koje pružaju potporu i pomoć osobama s invaliditetom sa svim dionicima kaznenog i prekršajnog pravosuđa, napose onima koji provode pojedinačnu procjenu žrtava, kao i sustavna edukacija o posebnostima osoba s invaliditetom i prilagođenom postupanju prema njima.

Rad Konferencije moderirala je prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, glavna projektna stručnjakinja (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), koja je također uvodno govorila o rezultatima projekta i zajedničkim preporukama, te formulirala zaključke Konferencije. Moderatorica Panela 1 bila je Katarina Vučko, nacionalna stručnjakinja za Sloveniju, Mirovni inštitut, Ljubljana, a moderator Panela 2 doc.dr.sc. Zoran Burić, nacionalni stručnjak za Hrvatsku, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Program rada Konferencije, Plan rada Panela 1 i Panela 2, Uvodno izlaganje i zaključci Konferencije dostupni su u prilogu, kao i Zbornik projektnih materijala na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku.