Održana tribina o situaciji u Afganistanu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Održana tribina o situaciji u Afganistanu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

U organizaciji Grupe za pomoć azilantima i strancima Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, 17. rujna 2021. održana je tribina pod nazivom “Crveni izbjeglički alarm – Primiti ili ne primiti izbjeglice iz Afganistana?”

Izlaganja su održali izv.prof.dr.sc. Goranka Lalić Novak, profesorica na Katedri za upravnu znanost i predsjednica HPC-a, o međunarodnoj zaštiti u kontekstu Afganistana, Ana Martinić iz HPC-a o zaštiti izbjeglica u Republici Hrvatskoj s pravnog aspekta, i Mitre Georgiev iz UNHCR-a o humanitarnoj situaciji u Afganistanu, izbjegličkim kretanjima i ulozi UNHCR-a.

Najavu tribine i njezin program možete pronaći niže.