Prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas i doc.dr.sc. Zoran Burić održali su tri zagovaračka sastanka u sklopu projekta Prava obrane u dokaznim postupcima / DREP – Defence Rights in Evidentiary Procedures.

Održani su sastanci 15. travnja 2021. s predsjednikom Grupe za kazneno pravo Hrvatske odvjetničke komore, odvjetnikom Berislavom Živkovićem i predsjednicom Odvjetničke akademije, odvjetnicom Laurom Valković, sastanak 27. travnja 2021. s pomoćnicom ministra pravosuđa i uprave, gospođom Vedranom Šimundžom Nikolić, te sastanak 10. svibnja 2021. sasucima Kaznenog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, predsjednikom Kazenog odjela VSRH-a i v.d. predsjednika suda Marinom Mrčelom, te sucima Draženom Tripalom i Damirom Kosom.

Na sastancima su raspravljeni glavni izazovi u pogledu ostvarivanja prava obrane u dokaznim postupcima koji su uočeni kroz prethodno provedeno dubinsko istraživanje i konzultacijske radionice na kojima su sudjelovali suci, odvjetnici, državni odvjetnici, akademici te kreatori kaznenih politika. Također, razmotrene su mogućnosti za unapređenje zaštite prava obrane u dokaznom postupku te mogućnosti za poboljšanje implementacije direktiva Europske unije o postupovnim pravima osumnjičenih i optuženih osoba (Direktiva 2013/48/EU, Direktiva (EU) 2016/343, Direktiva (EU) 206/800 i Direktiva (EU) 2016/1919).

Zaključci zagovaračkih sastanaka ugrađeni su u Nacionalno istraživačko izvješće o pravima obrane u dokaznom postupku koje će po završetku biti javno objavljeno.