Missing Children Europe – Miniila Aplikacija

Missing Children Europe – Miniila Aplikacija

Hrvatski pravni centar je u lipnju 2021. godine potpisao sporazum s organizacijom Missing Children Europe na projektu Miniila aplikacije, postavši time nacionalni koordinator za Republiku Hrvatsku. Aplikacija je namijenjena prvenstveno djeci bez pratnje, ali i mladim osobama do 24 godine života na području Europe, neovisno o njihovom statusu u zemlji u kojoj se nalaze. Također, njome se mogu koristiti i djeca koja se u Europi nalaze sa svojim roditeljima.

Glavna svrha aplikacije je informirati djecu o njihovim pravima i objasniti im na njima prilagođen način postupke poput azila i spajanja obitelji te im dati pregled organizacija u zemlji u kojoj se nalaze, a kojima se mogu obratiti za informacije i usluge koje su im potrebne, poput informacija o sustavu azila, podrške u slučajevima žrtava trgovine ljudima i seksualnog nasilja, učenja jezika i slično. Aplikacija je dostupna na pet jezika (farsiju, engleskom, arapskom, francuskom i tigrinja). Trenutno je na njoj aktivno preko 260 organizacija u Švedskoj, Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Bugarskoj, Belgiji, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, a projektu se također pridružila i Slovenija.

U ovom trenutku, na samom početku implementacije, u Republici Hrvatskoj trenutačno su na projektu aktivne dvije organizacije, a očekuje se da će ta brojka rasti.