U okviru projekta “Pravna podrška u sustavu azila” koji HPC provodi uz financijsku podršku UNHCR-a u svojstvu provedbenog partnera te agencije u Hrvatskoj, izrađen je priručnik “Integracija izbjeglica u hrvatsko društvo: pravno uređenje i ostvarivanje u praksi”.

Priručnik je namijenjen svima koji pružaju izravnu pomoć i podršku osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita u Hrvatskoj, ali i svim drugim akterima u području integracije takvih osoba. Izborom tema i načinom njihove obrade nastojali smo istaknuti da dalji razvoj i unaprjeđenje integracije izbjeglica u Hrvatskoj uvelike ovisi o razumijevanju važnosti integracije, ali i o suradnji različitih političkih i upravnih aktera na svim teritorijalnim razinama s organizacijama civilnog društva u pružanju različitih integracijskih aktivnosti.

Priručnik sadrži šest radova. Prvi rad “Okvir za integraciju izbjeglica u hrvatsko društvo” uvodni je tekst koji obrađuje dimenzije i razine integracije, prava izbjeglica u međunarodnom pravu, europski okvir za integraciju te politiku integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Hrvatskoj. Ostali radovi mogu se sistematizirati u dvije skupine. U okviru prve skupine, tri rada obrađuju društveno-ekonomsku dimenziju integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u hrvatsko društvo: “Pružanje socijalnih usluga za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita na lokalnoj razini u Hrvatskoj”, “Prikaz standarda u odnosu na pravo na rad i pristup tržištu rada osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom” i “Pregled međunarodnih, europskih i nacionalnih standarda priznavanja kvalifikacija izbjeglica”. U okviru druge skupine, prikazana je pravno-politička dimenzija integracije, kroz dva rada: “Institut spajanja obitelji u Republici Hrvatskoj” i “Pristup besplatnoj pravnoj pomoći osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita”.