U sklopu projekta „Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji/Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession Regulation in Croatia and Slovenia CISUR“, na temelju analize, istraživanja, diksusije i preporuka u odnosu na probleme u pravnoj praksi, ekspertni tim projekta pripremio je i održao edukaciju pravnih stručnjakinja i stručnjaka o primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju – od kurikuluma do obrade i izlaganja pojedinih tematskih cjelina ali i slučajeva za radionički tip edukacije. Također, izrađen je „Vodič za primjenu Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju“, instruktivni priručnik, koji je korišten kao glavni edukativni materijal (na engleskom, hrvatskom i slovenskom jeziku).

Edukacija je provedena putem pilot treninga i online tečaja u obje zemlje.

Interaktivni pilot trening za hrvatske pravne praktičare (suce, javne bilježnike i odvjetnike) održan je 15. i 16. svibnja 2020., putem zoom aplikacije, u kojem su pojedine tematske cjeline obradile predstavnice akademske zajednice, izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar i izv. prof. dr. sc. Aleksantra Maganić, dok su slučajeve pripremili i obradili pravni praktičari: Renata Košir Skračić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Denis Krajcar, javni bilježnik i Dora Boras Grubić, odvjetnica. Na dvodnevnom pilot treningu sudjelovalo je 22 sudionika. Izvješće o pilot treningu

Koristeći se istim edukativnim materijalom s pilot treninga, uz popratne video snimke izlaganja predavača, izrađen je i online tečaj o primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj, namijenjen također sucima/sudskim savjetnicima, javnim bilježnicima/javnobilježničkim prisjednicima i odvjetnicima, diljem Hrvatske. Tečaj se izvodi putem sustava za e-učenje MoD (moodle), Sveučilišnog računskog centra SRCE, u suradnji s Pravosudnom akademijom, Javnobilježničkom akademijom i Odvjetničkom akademijom. Izvješće o online tečaju 

U Sloveniji je interaktivni pilot trening za suce, javne bilježnike i odvjetnike održan 11. i 12. lipnja 2020., također putem zoom aplikacije, te je u njemu sudjelovalo 27 sudionika. Trening su održali sutkinja Nadja Podobnik Oblak, javna bilježnica Nataša Erjavec, odvjetnica Petja Plauštajner i odvjetnica dr. Nana Weber. Izvješće o pilot treningu

Također je izrađen online tečaj o primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Sloveniji, koji se izvodi u suradnji s Notarskom zbornicom Slovenije i Akademijom Odvjetničke zbornice Slovenije, putem moodle sustava Akademske i istraživačke mreže ARNES. Tečaj je namijenjen sucima, javnim bilježnicima i odvjetnicima u Sloveniji, a također sadrži edukativni materijal i video snimke izlaganja predavača s održanog pilot treninga. Izvješće o online tečaju


Ovaj projekt sufinanciraju Program za pravosuđe Europske Unije (2014-2020), Hrvatski pravni centar, Mirovni inštitut, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Hrvatska javnobilježnička komora. Za sadržaj ovog dokumenta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar.