Predsjednica Hrvatskog pravnog centra, izv.prof.dr.sc. Goranka Lalić Novak i pravnica u HPC-u Ana Martinić, sudjelovale su 18.2.2020. na okruglom stolu u Bruxellesu pod nazivom „Access to asylum and violence at Croatia’s border: recommendations from civil society“. Okrugli stol suorganizirali su Hrvatski pravni centar i Centar za mirovne studije u koordinaciji sa mrežnom organizacijom Europskog vijeća za izbjeglice i prognanike (ECRE). Izlaganje izv.prof.dr.sc. Goranke Lalić Novak „Access to asylum at the EU external borders: implications and recommendations regarding the rule of law“ je bilo usmjereno na praktične preporuke relevantnim tijelima nacionalne vlasti i državama članicama EU kako da uspostave više odgovornosti, transparentnosti, suradnje i solidarnosti u odnosu na pristup sustavu azila na vanjskim granicama EU.