Projekt financira Europska unija putem Programa za pravosuđe, a provodit će se u Hrvatskoj i Sloveniji. Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri Ministarstvo pravosuđa RH, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom (HR), Udruga za podršku žrtvama i svjedocima (HR), Mirovni institut (SI) i Udruga Altra (SI). Pravobranitelj za ljudska prava RS podupire projekt.

Namjera projekta je istražiti razinu sudjelovanja osoba s invaliditetom kao žrtava i svjedoka u kaznenopravnim postupcima, kao i moguće probleme koji ograničavaju njihovo potpuno sudjelovanje. Rezultati istraživanja će poslužiti za: (a) formuliranje i zagovaranje boljih usluga podrške za osobe s invaliditetom, uključujući i sve potrebne prilagodbe; te (b) razvoj znanja i alata koji će izravno služiti osobama s invaliditetom koje su žrtve kaznenih djela, i stručnjacima i institucijama zaduženima za osiguranje pomoći tim osobama u ostvarivanju prava koja im jamči Direktiva o žrtvama 2012/29/EU.

U projektu su predviđene sljedeće skupine aktivnosti:

1. Anketno istraživanje i intervjui s osobama s invaliditetom, te s predstavnicima udruga koje ih zastupaju radi idenitifikacije problema s kojima se ove osobe suočavaju u pristupu svojim pravima kao žrtava kaznenih djela, i preporuka o njihovom otklanjanju.

2. Izrada informacijskih materijala za osobe s invaliditetom o tome kako ostvariti svoja prava kao žrtava kaznenih djela.

3. Moduli za obuku: (a) službenih dionika pravosudnog sustava zaduženih za pojedinačne aspekte ostvarivanja prava osoba s invaliditetom u svojstvu žrtava kaznenih djela; (b) predstavnika krovnih udruga osoba s invaliditetom i drugih organizacija koje pružaju potporu osobama s invaliditetom u ostvarivanju svojih prava temeljem Direktive o žrtvama. Bit će izrađeni i informacijski moduli i materijali koje će koristiti pravobraniteljske organizacije u HR i SI u informiranju službenih dionika o pravima osoba s invaliditetom u pravosudnim postupcima.

4. Diseminacijske aktivnosti, koje će uključivati međunarodnu konferenciju, sastanke s relevantnim dionicima u HR i SI, izradu informacijskih materijala, te njihovu diseminaciju u uključenim zemljama i u EU.

Trajanje projekta: 18 mjeseci, od siječnja 2020. do lipnja 2021.

Ukupna vrijednost projekta: EUR 204,428.85

The ARVID Project is funded by the Justice Programme of the European Union. The authors bear the sole responsibility for the content of this document. The EU does not bear any responsibility for the way in which the information contained in this document is used.