Održan stručni panel na temu „Vještačenje u postupku odobrenja međunarodne zaštite“

Održan stručni panel na temu „Vještačenje u postupku odobrenja međunarodne zaštite“

Dana 16. prosinca 2019., u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održan je stručni panel na temu „Vještačenje u postupku odobrenja međunarodne zaštite“ u organizaciji Hrvatskog pravnog centra uz financijsku podršku UNHCR-a.
Organizacijom panela željela se podići svijest o ulozi vještaka u postupku odobrenja međunarodne zaštite te otvoriti diskusiju između relevantnih aktera.
Stručni panel otvorila je Goranka Lalić Novak, predsjednica HPC-a. Lana Tučkorić, pravnica HPC-a iznijela je zakonodavni i institucionalni okvir sustava međunarodne zaštite. Psihologinja i psihoterapeutkinja Marijana Senjak iz Ženske sobe, vanjska suradnica HPC-a, u svom predavanju osvrnula se na vrste i obilježja skupina tražitelja međunarodne zaštite, te pojasnila ulogu psihologa u postupku odobrenja međunarodne zaštite. Meri Dominis Herman, predsjednica Upravnog suda u Zagrebu, govorila je o vještačenju u upravnom sporu, dok je Vedrana Petrovečki, izvanredna profesorica sa Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, približila prisutnima sudsko medicinsko vještačenje. Na stručnom panelu sudjelovali su pravnici, psiholozi, liječnici te djelatnici UNHCR-a.
Panel je završio zaključkom svih prisutnih da postoji potreba za edukacijom kako bi se specifična znanja vještaka mogla iskoristiti u postupcima odobrenja međunarodne zaštite.
Stručni panel održan je uz podršku Hrvatskog društva sudskih vještaka i procjenitelja.