Izrađena analiza “Pružanje socijalnih usluga za izbjeglice na lokalnoj razini u Hrvatskoj”

HPC

Izrađena analiza “Pružanje socijalnih usluga za izbjeglice na lokalnoj razini u Hrvatskoj”

Analiza je izrađena na projektu „Pravna pomoć tražiteljima međunarodne zaštite i izbjeglicama“ koji financira UNHCR, a pripremio ju je dr.sc. Teo Giljević, vanjski suradnik HPC-a.