U sklopu projekta „Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji (CISUR)“, dana 3. prosinca 2019. godine u Ljubljani je održan stručni skup o Primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji.

Stručni skup je okupio pravne stručnjake koji djeluju u području provedbe i primjene Uredbe o nasljeđivanju, iz sudstva, javnog bilježništva, odvjetništva, državnih tijela nadležnih za pravosuđe kao i akademske zajednice iz Hrvatske i Slovenije.

Na stručnom skupu je predstavljen projekt CISUR te rezultati provedenog empirijskog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji: „Završno izvješće o provedenom istraživanju o primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“ i „Preporuke u odnosu na primjenu Uredbe o nasljeđivanju“.

Nakon predstavljanja dosadašnjih projektnih rezultata, uslijedila je rasprava u odnosu na pojedina pitanja iz Uredbe obrađena Preporukama, koja su se kroz istraživanje pokazala osobito izazovna u praksi. Rasprava se odvijala u formi panel diskusija na dvije teme: 1. Nasljedna stvar s prekograničnim elementom i uobičajeno boravište; 2. Europska potvrda o nasljeđivanju.

Rasprava je još jednom potvrdila dvojbe kod primjene Uredbe o nasljeđivanju, uočene tijekom istraživanja te su iz nje proizašla moguća rješenja i zaključci, koji odgovaraju onima ponuđenim u Preporukama.

Ovaj projekt sufinanciraju Program za pravosuđe Europske Unije (2014-2020), Hrvatski pravni centar, Mirovni inštitut, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Hrvatska javnobilježnička komora. Za sadržaj ovog dokumenta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar.