Objavljena revidirana verzija Indeksa „Gradovi za jednakost“

Objavljena revidirana verzija Indeksa „Gradovi za jednakost“

Na temelju prve primjene Indeksa „Gradovi za jednakost“ provedene je revizija Upitnika za samoprocjenu na temelju kojeg gradovi ocjenjuju svoju praksu u ovom području. U odnosu na izvornu verziju, upitnik je pojednostavljen time što je smanjen broj pitanja, otklonjena su preklapanja i nejasnoće koja su uočena tijekom primjene, i uveden je jasniji sustav dokumentiranja procijenjenog stupnja razvoja prakse gradova. Nova verzija Upitnika za samoprocjenu bit će primijenjena u sljedećem ciklusu Indeksa koju očekujemo za dvije godine.