JAVNI POZIV ZA PONUDE: Stručnjak ili stručnjakinja za lokalnu samoupravu – analiza javnih politika i prakse lokalne samouprave u području jednakosti i Stručnjak ili stručnjakinja za lokalnu samoupravu – korištenje podataka u javnom upravljanju i evaluacija javnih politika, programa i mjera

JAVNI POZIV ZA PONUDE: Stručnjak ili stručnjakinja za lokalnu samoupravu – analiza javnih politika i prakse lokalne samouprave u području jednakosti i Stručnjak ili stručnjakinja za lokalnu samoupravu – korištenje podataka u javnom upravljanju i evaluacija javnih politika, programa i mjera

Hrvatski pravni centar objavljuje Javni poziv za ponude za stručnjaka ili stručnjakinju za lokalnu samoupravu – analiza javnih politika i prakse lokalne samouprave u području jednakosti i stručnjaka ili stručnjakinju za lokalnu samoupravu – korištenje podataka u javnom upravljanju i evaluacija javnih politika, programa i mjera u okviru projekta Gradovi za jednakost/Cities for Equality Project.

Javni pozivi dosupni su na sljedećoj poveznici:

Strucnjak-javne politike

Strucnjak-koristenje podataka

TOR sustav bodovanja

 

“Za sadržaj ovog dokumenta odgovoran je isključivo HPC. Europska komisija nije odgovorna za način na koji će biti korištene u njemu sadržane informacije.”