Objavljen natječaj za sudjelovanje u Indeksu „Gradovi za jednakost”

Objavljen natječaj za sudjelovanje u Indeksu „Gradovi za jednakost”

Indeks “Gradovi za jednakost” namijenjen je gradovima koji žele unaprijediti svoju praksu u području promicanja jednakosti. On omogućava gradovima da procijene vlastiti učinak u ovom području i tako dijagnosticiraju razinu svoje postojeće prakse pomoću dvanaest pokazatelja. Ovi pokazatelji odnose se na način na koji grad unapređuje jednakost kroz svoje funkcije nositelja demokracije na lokalnoj razini, pružatelja javnih usluga i poslodavca, te kroz uključivanje građana.

Indeks se zasniva na upitniku za samoprocjenu. U svakom od dvanaest indikatora opisane su tri moguće razine prakse grada u ovom području: ona gdje još nije bilo znatnijih pokušaja; ona gdje su načinjeni početni koraci i ostvarena određena razina prakse; te treća razina, koja znači da u gradu već postoji napredna praksa koja daje opipljive rezultate u području jednakosti. Grad će u odnosu na svaki od dvanaest indikatora sam odabrati onaj opis prakse koji najbolje opisuje njegovu vlastitu situaciju. Taj će odabir trebati potkrijepiti odgovarajućim dokazima, najčešće prilaganjem nekog dokumenta ili dokumenata.

Ispunjene upitnike pregledat će i ocijeniti peteročlani Odbor za nagradu, sastavljen od stručnjaka iz područja upravljanja gradovima i iz područja jednakosti. Nagradu „Gradovi za jednakost“ će dobiti po tri najbolje ocjenjena grada u kategorijama velikih i malih gradova (sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Osim spomenutih nagrada, Odbor za nagradu može dodijeliti i posebne nagrade za posebno istaknute primjere dobre prakse.

Prijave se primaju do 9. rujna 2019. godine preko web stranice Udruge gradova: indeks@udruga-gradova.hr