Dopis upućen Hrvatskom saboru: Prijedlog amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

HPC

Dopis upućen Hrvatskom saboru: Prijedlog amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

Hrvatski pravni centar je u suradnji s doc.dr.sc. Aleksandrom Maršavelskim, s Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i suradnikom HPC-a,  21. lipnja o.g. uputio prijedlog amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu predsjedniku Hrvatskog sabora, svim zastupnicama i zastupnicima Hrvatskog sabora te predsjedniku Odobra za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, pozivajući da ih razmotre u skladu sa svojim ovlastima. Predloženim amandmanima pridonijelo bi se sveobuhvatnijoj zaštiti ljudskih prava svih kategorija osoba obuhvaćenih predloženim zakonom. Prijedlog amandmana upućen je i novinarima.

Prijedlog amandmana dostupan je na sljedećoj poveznici:

PRIJEDLOG amandmana na ZIDZHD