Javni poziv za izbor istraživača u okviru projekta „CISUR“

HPC

Javni poziv za izbor istraživača u okviru projekta „CISUR“

Objavljen je Javni poziv za istraživača na projektu CISUR – Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“/„CISUR – Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession Regulation in Croatia and Slovenia“ CISUR javni poziv – istrazivac