Održana radionica „Izazovi i problemi u radu s djecom bez pratnje“

Održana radionica „Izazovi i problemi u radu s djecom bez pratnje“

Dana 25. rujna 2018. godine u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je zajednička radionica svih stručnih djelatnika svih partnerskih organizacija koji su sudjelovali na devet sastanaka s pravnicama HPC-a u ustanovama koje skrbe o djeci bez pratnje u Ivancu, Karlovcu i Zagrebu tijekom provedbe projekta.

Na radionici su predstavljeni svi konkretni problemi i izazovi stručnih djelatnika u radu s djecom bez pratnje koji su prepoznati tijekom razgovora i rasprava održanih na spomenutim sastancima u sklopu provedbe projekta. Također, na radionici je predstavljen Nacrt modela pravne zaštite djece bez pratnje zbrinute u ustanovama socijalne skrbi koji ćemo nakon njegovog finaliziranja diseminirati svim ustanovama koje nisu bile uključene u Projekt, a rade s djecom bez pratnje. Prvu sesiju moderirala je Aleksandra Korać Graovac, stručna suradnica na Projektu. U drugom dijelu radionice, koji je facilitirala Goranka Lalić Novak, također stručna suradnica na Projektu, naglasak je stavljen na komunikacijske i kulturološke posebnosti u radu s djecom bez pratnje. Marijana Senjak, psihologinja i psihoterapeutkinja održala je predavanje pod nazivom „Pružanje psihološke podrške djeci bez pratnje“ te održala radionicu na temu „Prikaz slučajeva i načina komunikacije s djecom bez pratnje kroz tehniku igranja uloga“.  S obzirom da su tijekom održanih sastanaka sudionici pokazali veliki interes za upoznavanjem kulturoloških različitosti između zemalja podrijetla iz kojih dolazi veliki broj djece bez pratnje i Hrvatske, radionici su se pridružili i održali predavanje izvorni govornici za arapski i farsi jezik na temu „Hrvatska i zemlje podrijetla djece bez pratnje: sličnosti i razlike“.

Radionica je završena prezentiranjem zaključaka i preporuka za unaprjeđenje zaštite djece bez pratnje, koje je izložila te moderirala zaključnu raspravu voditeljica Projekta, Tatjana Holjevac.

Na radionici je sudjelovalo 16 stručnih djelatnika/ice koji su pozdravili održavanje ovakve radionice kao te istaknuli potrebu za kontinuiranim održavanjem edukativnih sastanaka sa na temu pravne zaštite djece bez pratnje.

Ovaj projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. Za sadržaj ovog dokumenta isključivo je odgovoran Hrvatski pravni centar.