U okviru projekta Gradovi za jednakost/Cities for Equality Project provedeno je anketno istraživanje hrvatskih gradova o njihovim postojećim politikama i praksama u području jednakosti. Izvještaj o provedenom anketnom istraživanju dostupan je na sljedećem linku: Izvještaj o anketnom istraživanju. Uz izvještaj, izrađeni su i sažeci provedenog istraživanja na hrvatskom i engleskom jeziku:

Sažetak – anketno istraživanje

Equality policies and practices of cities in the RoC – survey results

Projekt financira Europska komisija u okviru programa Prava, jednakost i građanstvo (Rights, Equality, and Citizenship 2016), provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj.

“Za sadržaj ovog dokumenta odgovorni su isključivo autori. Europska komisija nije odgovorna za način na koji će biti korištene u njemu sadržane informacije.”