Projekt „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela – VICATIS“ – provedeno empirijsko istraživanje i objavljeno istraživačko izvješće

HPC

Projekt „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela – VICATIS“ – provedeno empirijsko istraživanje i objavljeno istraživačko izvješće

 

U sklopu projekta VICATIS provedeno je empirijsko istraživanje metodom polustrukturiranog intervjua na uzorku žrtava kaznenih djela i prekršaja (nasilja u obitelji). Istraživačko je izvješće dostupno na: VICATIS – Istrazivacko izvjesce – Hrvatska.

Jedan od glavnih ciljeva projekta VICATIS je bolje razumijevanje učinaka zakonodavstva, djelovanja institucija u njegovoj primjeni te institucionalnog okvira u području zaštite i podrške žrtvama kaznenih djela. Provođenje istraživanja usmjerenog na iskustva žrtava jedno je od osnovnih sredstava za ostvarivanje tog cilja.

U tom kontekstu, prvi je cilj empirijskog istraživanja čiji su rezultati prikazani u izvješću istražiti iskustva, percepcije i stavove žrtava kaznenih djela o podršci koju su dobile, prvenstveno u odnosu na pružanje informacija, upućivanje u sustav za podršku te suradnju između relevantnih institucija.

Podatci dobiveni provođenjem intervjua poslužit će kao empirijski temelj za izradu preporuka za unapređenje procedura za pružanje podrške žrtvama na nacionalnoj razini, kako bi one što više odgovarale potrebama žrtava.

 

 

Ovaj projekt financira Program za pravosuđe Europske Unije (2014-2020).

Sadržaj ovog dokumenta predstavlja isključivo stavove autora i samo su oni za njega odgovorni. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za način na koji će informacije sadržane u ovom dokumentu biti korištene.