26. lipnja Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja

HPC

26. lipnja Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja

Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja (UN International Day in Support of Victims of Torture) obilježava se 26. lipnja. Tog je dana 1987. godine na snagu stupila Konvencija Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja. Navedenu konvenciju ratificirale su 163 zemlje među kojima je i Republika Hrvatska.

Dobrovoljni fond Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja (UN Voluntary Fund for Victims of Torture) osnovan je 1981. i kao takav je najstariji fond za ljudska prava. Svake godine Dobrovoljni fond Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja kampanjom obilježava Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja. 2016. godine započeli su kampanju „From Horror to Healing“.

Zajedničku izjavu tijela Ujedinjenih naroda povodom Međunarodnog dana potpore žrtvama mučenja možete pronaći na sljedećem linku:
https://www.ohchr.org/…/T…/IntDay/2018/JointStatement_EN.pdf

Video materijali dostupni su na internet stranici Dobrovoljnog fonda Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/IntDay/2018/Pages/Index.aspx 

Hrvatski pravni centar provodi prjekt „Zaštita žrtava mučenja među ranjivim skupinama migranata“ („Protection of Victims of Torture among Vulnerable Groups of Migrants“) koji financijski podupire Dobrovoljni fond Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja.