Projekt Mladi EUključeni

HPC

Projekt Mladi EUključeni

                                                                                

Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Udrugom za razvoj radijskih programa „Radio Mreža“, dana 1. travnja 2018. započeo je s provedbom projekta „Mladi EUključeni“, koji financijski podupire Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Provedba projekta trajat će do kraja 2018. godine.

Projekt je namijenjen informiranju mladih o ključnim temama od njihovog interesa u odnosu na aktivno korištenje prednosti članstva u EU, što će provoditi mladi za mlade putem interaktivnih modula i društvenih mreža.

Demonstratori/ce na Katedri za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom svojih nastavnika/ca, obradit će ključne teme projekta: (A) Sloboda kretanja i mogućnost studiranja u inozemstvu; (B) Kome se obratiti za pomoć u EU ako u svojoj zemlji ne možete ostvariti neka od temeljnih prava; (C) Ključni politički događaji koji nam predstoje: izbori za EU parlament, i hrvatsko predsjedanje EU. Nakon toga će izraditi edukativne informacijske module za korištenje u višim razredima srednjih škola, putem kojih će se srednjoškolce informirati o navedenim temama .

Studenti/ce-demonstratori/ce će uz pomoć svojih nastavnica i nastavnika mentora i partnera Radio mreže izraditi i moderirati stranice na društvenim mrežama (Facebook i Twitter) s ključnim temama projekta, te objavljivati povezane sadržaje, nadopunjene audio i video materijalima, posebno produciranima za tu svrhu.

Na kraju projekta planiramo organizirati javni razgovor sudionika projekta i europarlamentaraca, koji trebao poslužiti kao uvod u izbornu 2019. godinu i predsjedanje Hrvatske Europskom unijom 2020. godine.

Stručna voditeljica projekta je prof.dr.sc. Tamara Ćapeta, predstojnica Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

U okviru projekta „Mladi Euključeni“ izrađeni su edukativno informacijski moduli na teme: Sloboda kretanja i mogućnost studiranja u inozemstvu; Kome se obratiti za pomoć u EU ako u svojoj zemlji ne možete ostvariti neka od temeljnih prava; Ključni politički događaji koji nam predstoje: izbori za EU parlament, i hrvatsko predsjedanje EU. Moduli su namijenjeni za korištenje u višim razredima srednjih škola (III. i IV. razredi) i sastoje se od prezentacije i teksta koji prati prezentaciju (transkripta). Moduli dostupni na sljedećim poveznicama:

Modul A Sloboda kretanja i mogućnosti studiranja u Europskoj uniji

Modul B Kome se obratiti za pomoć u Europskoj uniji ako u svojoj zemlji ne možete ostvariti neka od temeljnih prava prezentacija

Modul B Kome se obratiti za pomoć u Europskoj uniji ako u svojoj zemlji ne možete ostvariti neka od temeljnih prava transkript

Modul C Ključni politički događaji koji nam predstoje izbori za EU parlament i hrvatsko predsjedanje EU prezentacija

Modul C Ključni politički događaji koji nam predstoje izbori za EU parlament i hrvatsko predsjedanje EU transkript 

 

 

 

 

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Hrvatskog pravnog centra i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva vanjskih i europskih poslova.