Nacrt plana edukacije sudaca upravnih sudova u području azila i migracija kao prijedlog sustavnog i višegodišnjeg programa edukacije upravnih sudaca

Nacrt plana edukacije sudaca upravnih sudova u području azila i migracija kao prijedlog sustavnog i višegodišnjeg programa edukacije upravnih sudaca

Izrađen Nacrt plana edukacije sudaca upravnih sudova u području azila i migracija kao prijedlog sustavnog i višegodišnjeg programa edukacije upravnih sudaca. U izradi nacrta, u radnoj skupini sudjelovali su predstavnici HPC-a, MUP-a, UNHCR-a, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Upravnog suda u Zagrebu.

kurikulum upravni sudovi-nacrt