U sklopu Projekta „Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje“ izrađen je informativni materijal za djecu bez pratnje koji je poslan svim centrima za socijalnu skrb, odgojnim domovima, domovima za djecu te svim drugima koji rade s djecom bez pratnje u Hrvatskoj. Namjera je da se pri prvom kontaktu s djetetom bez pratnje pusti audio snimka, na jeziku koji to dijete razumije. Tako bi se djetetu bez pratnje odmah nakon dolaska u Hrvatsku pružile osnovne informacije, čime bi se olakšao i rad osobama zaduženim za rad s djecom bez pratnje kao i boravak djeci bez pratnje u Hrvatskoj.

Ispod možete naći informativn imaterijal za djecu bez pratnje izrađen u audio formatu na: