26.6. Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja

26.6. Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja

U povodu Međunarodnog dana potpore žrtvama mučenja koji se obilježava 26. lipnja svake godine, Hrvatski pravni centar želi podsjetiti da sustav potpore i podrške žrtvama mučenja u Republici Hrvatskoj nije dovoljno razvijen.

U povodu Međunarodnog dana potpore žrtvama mučenja (UN International Day in Support of Victims of Torture) koji se obilježava 26. lipnja svake godine, Hrvatski pravni centar želi široj javnosti predstaviti Preporuke za poboljšanje položaja žrtava mučenja među tražiteljima međunarodne zaštite, posebno onih smještenih u Prihvatnom centru za strance, koje možete pročitati ovdje.

Hrvatski pravni centar od 2010. godine kontinuirano se bavi aktivnostima koje su usmjerene na žrtve mučenja među tražiteljima međunarodne zaštite i osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom u okviru projekta „Zaštita žrtava mučenja među ranjivim skupinama migranata” financiranog od strane UNVFVT (The United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture).

Sa željom da produbi bavljenje ovom temom, Hrvatski pravni centar, u svojstvu partnera Mađarskog helsinškog odbora, provodio je od druge polovice 2015. do kraja svibnja 2017. projekt „Rani pristup uslugama zaštite i rehabilitacije odmah po dolasku u Europsku uniju” (eng. Access to early protection and rehabilitation services right on arrival in the EU; dalje: ACESO projekt). ACESO projekt provodio se u Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Grčkoj, te je bio usmjeren na osiguravanje uspostave učinkovitog zakonodavnog i proceduralnog okvira za ranu identifikaciju i rehabilitaciju žrtava mučenja koje su zatražile međunarodnu zaštitu odmah po njihovom ulasku u istočne države članice Europske unije. Projektne aktivnosti obuhvaćale su, između ostalog, i pružanje pravne i psihološke pomoći i podrške žrtvama mučenja među tražiteljima međunarodne zaštite kao i posjete mjestima gdje su navedene osobe smještene. Tijekom provođenja projektnih aktivnosti prepoznati su određeni problemi, iako je Republika Hrvatska u svoje zakonodavstvo ugradila brojne zaštitne mehanizme u odnosu na žrtve mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, pogotovo u kontekstu zaštite tražitelja međunarodne zaštite. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (dalje: ZMPZ) predviđa posebnu zaštitu ove ranjive skupine tražitelja međunarodne zaštite. Međutim, u odnosu na zaštitu tražitelja, koji su istovremeno i žrtve mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, otvorila su se pitanja provedbe zakonskih jamstava u praksi. Naime, pomoć žrtvama mučenja (pravnu, psiho-socijalnu, psihološku) do sada su pružale prije svega organizacije civilnog društva koje djeluju u sustavu azila, dok je potpora institucija gotovo u potpunosti izostala

Stoga su u okviru ACESO projekta pripremljene i Preporuke za poboljšanje položaja žrtava mučenja među tražiteljima međunarodne zaštite, posebno onih smještenih u Prihvatnom centru za strance te ih je Hrvatski pravni centar uputio nadležnim institucijama.