Projekt „Važno je znati sa 65+“ – 14. lipnja 2017. održana tribina u Rijeci

Projekt „Važno je znati sa 65+“ – 14. lipnja 2017. održana tribina u Rijeci

U Domu sindikata “Franjo Belulović” u Rijeci 14. lipnja 2017. održana je tribina „Što treba znati kada donosimo odluke o raspolaganju imovinom u trećoj životnoj dobi? (ugovori o uzdržavanju, nasljeđivanje, darovanje)“.

Na javnoj tribini su pravnica HPC-a Ana Paska i pravnik SUH-a Milan Tomičić sudionicima/ama pružili informacije o tome kako se korištenjem pravnih sredstava mogu izbjeći rizici povezani s odlučivanjem o imovini u starijoj životnoj dobi, a posebno u odnosu na ugovore o uzdržavanju. Na tribini je sudjelovala i Biljana Zrnić Vučković iz Odjela za odrasle osobe Centra za socijalnu skrb Rijeka. Prisutni/e građani/ke su nakon izlaganja postavljali pitanja.

Tribina je održana u sklopu projekta „Važno je znati sa 65+“, kojeg provode Hrvatski pravni centar (HPC) i Centar za socijalnu skrb Zagreb u suradnji sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske (SUH), Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i udrugom Radio mreža. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH.