Dvije tribine u Zagrebu za građane treće dobi na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“

Dvije tribine u Zagrebu za građane treće dobi na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“

U okviru projekta „Važno je znati sa 65+“ održane su još dvije tribine u Zagrebu za građane treće dobi na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“.

Prva tribina održana je 29.3.2017. u Centru za kulturu i obrazovanje Susedgrad. Temu su sa pravnog aspekta izložile Dubravka Mišković Prodanović (članica i dugogodišnja suradnica HPC-a) i Ana Paska iz Hrvatskog pravnog centra, dok je Maja Korov, pravnica iz Centra za socijalnu skrb Zagreb, podružnica Podsused, govorila o uslugama i naknadama sustava iz socijalne skrbi koje su dostupne socijalno ugroženim građanima.

Druga tribina održana je 3.4.2017. u Centru za kulturu i informacije Maksimir. O temi je govorila Olga Jelčić, članica HPC-a i stručnjakinja za građansko pravo.

Građani su tribine pratili sa zanimanjem i nakon izlaganja dobili su odgovore na pitanja koja su ih zanimala.

Tijekom travnja održat će se tribina u Slavonskom Brodu kao i treća radionica psihosocijalne podrške.