Održana završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“

Održana završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“

Završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“ održana je u četvrtak, 2. ožujka 2017. od 10:00 do 13:00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt provodi HPC, uz projektne partnere – Hrvatsku udrugu za europsko kazneno pravo i Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu. Suradna institucija je Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, te Državno odvjetništvo RH, Hrvatska odvjetnička komora, Ministarstvo unutarnjih poslova i Vrhovni sud RH, koji su uz partnere predstavljeni u Odboru projekta. Projekt financira Program za pravosuđe EU, a sufinancira Ured za udruge Vlade RH.

Na konferenciji su prikazani projektni rezultati, prvenstveno rezultati istraživanja provedenog u dvije faze: (a) uvodna studija posvećena prvenstveno europskim pravnim standardima; (b) empirijsko istraživanje usmjereno na hrvatsko normativno uređenja i praksu. Tematski, projekt je bio usmjeren na tri direktive EU kojima se uspostavljaju standardi u tri skupine prava obrane: pravo na tumačenje i prevođenje, pravo na obavještavanje i pravo na pristup branitelju u kaznenom postupku.

U ime domaćina, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, skup je pozdravila profesorica Dubravka Hrabar, dekanica ove institucije, naglasivši ciljeve projekta i njegovu važnost kao primjera dobre prakse suradnje akademskih institucija i organizacija civilnog društva. Ivana Eterović (HPC), voditeljica projekta, predstavila je strukturu projekta, projektne ciljeve i aktivnosti, te naznačila pristup korišten u analizi procesnih prava kojima se projekt bavio. Rezultate projekta predstavili su ključna suradnica na projektu, izv. prof. dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas i njeni suradnici, doc. dr. sc. Marin Bonačić (HUKZP) i doc. dr. sc. Zoran Burić (HUEKP), svi s Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pojedine metodološke i tematske cjeline istraživanja predstavljene su kroz kratka izlaganja, kako slijedi:

  1. Europski pravni standardi prava obrane i njihova implementacija u Hrvatskoj (izv. prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas)
  2. Pravo na tumačenje i prevođenje u kaznenom postupku u Hrvatskoj – rezultati istraživanja prakse (doc. dr. sc. Marin Bonačić)
  3. Pravo na obavještavanje i pravo na branitelja u kaznenom postupku u Hrvatskoj – rezultati istraživanja prakse  (doc. dr. sc. Zoran Burić)

Nakon pauze, profesorica Ivičević Karas predstavila je „Preporuke za unapređenje normativnog okvira i prakse“izrađene na temelju rezultata istraživanja. Uslijedila je rasprava o prezentiranim rezultatima istraživanja i preporukama, te očekivanim promjenama u ovom području koje su sadržane u VII noveli ZKP-a. Budući da je na konferenciji sudjelovalo više od 60 sudionika, predstavnika akademske zajednice, nevladinog sektora, ali najviše praktičara iz više profesionalnih skupina (državni odvjetnici, odvjetnici, policijski službenici, suci), raspravu je karakterizirala žustra razmjena mišljenja i zastupljenost različitih profesionalnih perspektiva.