Tribina u Krapini: Važno je znati sa 65+

Tribina u Krapini: Važno je znati sa 65+

Dana 23. veljače 2017. godine u prostorijama Srednje škole Krapina održana je druga tribina za građane u okviru projekta „Važno je znati sa 65+“ na temu „ Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“.

Temu su sa pravnog aspekta izložili pravnik Sindikata umirovljenika Hrvatske Milan Tomičić i Ana Paska iz Hrvatskog pravnog centra, a Marina Cerovečki iz Centra za socijalnu skrb Krapina i Davor Šimunović iz Gradskog društva Crvenog križa Krapina su nakon toga govorili o pomoći i uslugama starijim građanima koje su dostupne socijalno ugroženim građanima. Gospođa Cerovečki obavijestila je prisutne da CZSS Krapina ima svoju podružnicu Obiteljskog centra gdje građani mogu dobiti informacije i savjete u odnosu na ovu temu. GDCK Krapina već niz godina pruža uslugu pomoći u kući, vodi socijalnu samoposlugu gdje životno najugroženije osobe jednom mjesečno mogu dobiti paket sa živežnim namirnicama i higijenskim potrepštinama, a odnedavno mogu posuditi i potrebna medicinska pomogala u njihovoj posudionici. Građani Krapine pokazali su interes za ovu temu i nakon izlaganja razvila se rasprava.

Sljedeća tribina održat će se 2. ožujka 2017. u Zagrebu, od 16 do 18 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, Siget 18a.