Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje

Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb i Centrom za socijalnu skrb Kutina provodi projekt „Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od studenog 2016. do listopada 2017. godine.

Cilj ovog projekta jest unaprijediti zaštitu djece bez pratnje informiranjem njih samih i educiranjem osoba zaduženih za brigu o njima. Djeca bez pratnje, neovisno o tome jesu li zatražila zaštitu ili ne, jedna su od najranjivijih, ako ne i najranjivija kategorija migranata. Načini na koji se djeca nađu odvojena od roditelja i osoba koje skrbe o njima su različiti. Neki su odvojeni od roditelja tijekom dugih i opasnih putovanja, dok neku djecu roditelji predaju u ruke krijumčara u očajničkoj želji da im pruže bolji život. Prije nego napuste svoju zemlju, mnoga su djeca već izložena traumi, siromaštvu, a mnoga nemaju ni pristup obrazovanju. Većina ih prolazi izrazito teška i opasna putovanja. Do nedavno, Hrvatska je bila primarno tranzitna zemlja. U 2015. godini Hrvatska se, kao i druge zemlje Europe, susrela s najvećim izbjegličko-migracijskim kretanjima još od II. svjetskog rata. Među tom populacijom zabilježen je i veliki broj djece bez pratnje, od kojih su mnogi svjedočili izrazitim traumama, kao primjerice utapanjima drugih suputnika tijekom putovanja. Za razliku od prijašnjih godina, polako se mijenja trend, pa je primjećeno da se od početka izbjegličko-migracijske krize djeca bez pratnje dulje zadržavaju u Hrvatskoj. Pitanje migracija, pa u okviru toga i pitanje skrbi i zaštite prava djece bez pratnje u budućnosti će postajati sve značajnije.

U okviru projekta održat će se edukacija (5 treninga) za djelatnike CZSS Zagreb i CZSS Kutina, kao i Doma Dugave (Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb) i Odgojnog doma Ivanec. Edukacije će provoditi Hrvatski pravni centar u suradnji s profesoricama Aleksandrom Korać Graovac i Irenom Majstorović s Katedre za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mirjanom Vergaš iz Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR) u Hrvatskoj i Brankom Oriškovićem iz Hrvatskog Crvenog križa. Osim toga, izradit će se i informativni materijali za djecu bez pratnje, u kojima će biti sadržane osnovne informacije o njihovim pravima.

Dana 2. veljače 2017. godine održan je prvi trening na temu Međunarodnopravna zaštita djece bez pratnje.

Dana 17. ožujka 2017. godine održan je drugi od pet treninga na temu Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje.

Dana 27. travnja 2017. godine održan je treći od pet treninga na temu „Socijalna skrb o djeci bez pratnje“.

Dana 2. lipnja 2017. godine održan je četvrti od pet treninga na temu “Prava djece bez pratnje“.