Okrugli stol u povodu završetka projekta „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“

Okrugli stol u povodu završetka projekta „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“

Projekt „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“

Ovaj projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.
Za sadržaj ove mrežne stranice isključivo je odgovoran Hrvatski pravni centar.

Dana 27. rujna 2016. godine održan je okrugli stol „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom” u povodu završetka istoimenog projekta kojeg su od listopada 2015. godine provodili Hrvatski pravni centar i Centar za socijalnu skrb Zagreb u suradnji sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i Udrugom Radio mreža uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih RH.

Okrugli stol održan je u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Novom Zagrebu u Sigetu u kojem je tijekom provedbe projekta jednom mjesečno održavano pravno savjetovalište za građane treće dobi. Na okruglom stolu predstavljene su projektne aktivnosti i njegovi rezultati, posebno priručnik „Treća životna dob – kako raspolagati imovinom“ kojeg je za potrebe projekta napisala Olga Jelčić, kao i dojmovi polaznika 5 edukativnih radionica za članove SUH-a i stručne radnike centara za socijalnu skrb (pravnike/ce i socijalne radnike/ce) koje su održane od travnja do lipnja 2015. godine u Puli, Splitu, Zagrebu i Slavonskom Brodu.

Nakon što su projektni partneri i suradnici govorili o temi sa aspekta svog iskustva u radu sa starijim osobama, otvorena je rasprava. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici Grada Zagreba, MSPM, Ureda pučke pravobraniteljice, Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina RH, domova za starije, zaklade Zajednički put, Matice umirovljenika Novi Zagreb, udruge CERANEO, Hrvatskog crvenog križa i Hrvatske javnobilježničke komore. Sudionici u raspravi složili su se oko potrebe da se uvedu jači zaštitni zakonski mehanizmi u odnosu na sprječavanje zloupotreba sklapanjem ugovora o doživotnom uzdržavanju, a posebno ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Također, većina sudionika rasprave složna je oko potrebe uvođenja evidencije (registra) takvih ugovora, ali bez odgovora na brojna otvorena pitanja o načinu njegovog funkcioniranja i njegovoj svrsi.