Održane radionice u Puli, Splitu i Zagrebu o pravnim aspektima raspolaganja imovinom, posebno ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

Održane radionice u Puli, Splitu i Zagrebu o pravnim aspektima raspolaganja imovinom, posebno ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

Dana 21. travnja 2016. godine održana je prva od pet radionica namijenjene osobama koje imaju savjetodavnu ulogu za osobe treće dobi kako bi im pomogle u slučaju da namjeravaju raspolagati sa svojom imovinom ili u razrješenju problema nastalih već učinjenim raspolaganjem. Radionica je održana u Puli, u prostorijama Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), Podružnice Pula na adresi Ulice Ćirilometodske službe 4. Na radionici je sudjelovalo deset članova/ica SUH-a, socijalne radnice iz Centra za socijalnu skrb Rijeka i Centra za socijalnu skrb Pula te ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pula.

Druga radionica u okviru projekta održana je 28. travnja 2016. godine u Splitu u prostorijama Sindikata umirovljenika Hrvatske, podružnice Split. Na radionici su sudjelovali članovi SUH-a, djelatnici Centra za socijalnu skrb Split i predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Split.

Treća radionica održana je 17. svibnja 2016. godine u Zagrebu u prostorijama Gradskog društva Crveni križ Zagreb (GDCK) u Sigetu. Uz predstavnika GDCK i Udruge Radio mreža, na radionici su sudjelovali i stručni djelatnici i djelatnice Centra za socijalnu skrb Zagreb i članovi Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Četvrta po redu radionica održana je 24. svibnja u prostorijama Radničkog doma u Zagrebu. Sudjelovali su članovi Sindikata umirovljenika Hrvatske i pravnici/ce i socijalni radnici/ce Centra za socijalnu skrb Zagreb.

Na radionicama je članica HPC-a, Olga Jelčić, sutkinja Vrhovnog suda RH u mirovini, izložila kratak pregled zakonskog uređenja pojedinih instituta raspolaganja imovinom, nakon čega su sudionici iznosili svoja iskustva i raspravljali o problemima i pitanjima iz prakse.

Sudionici su iskazali svoje zadovoljstvo obrađenom temom i njenim izlaganjem, smatraju da će im stečena znanja koristiti u njihovom budućem radu, te su preporučili održavanje više takvih radionica.

Sljedeća radionica održat će se 7. lipnja 2016. godine u Slavonskom Brodu.