Izabrani pravni stručnjaci za analizu primjene Direktive o pravima žrtava u Hrvatskoj

Izabrani pravni stručnjaci za analizu primjene Direktive o pravima žrtava u Hrvatskoj

Odbor projekta „Ciljana i rana procjena potreba žrtava kaznenih djela“ dana 23. veljače 2016. godine odabrao je pravne stručnjake istraživanje primjene odredbi Direktive 2012/29/EU.


Projekt „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“ provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Projekt sufinanciraju Opća uprava Europske komisije za pravosuđe u sklopu Programa za pravosuđe EU i projektni partneri. Za sve sadržaje objavljene na mrežnoj stranici projekta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar i ne može se ni u kojem slučaju smatrati da odražavaju stavove Europske unije.

Na temelju Poziva za ponude za izbor pravnih stručnjaka u okviru projekta „Ciljana i rana procjena potreba žrtava kaznenih djela“ i pristiglih ponuda, Odbor projekta dana 23. veljače 2016. godine odabrao je pravne stručnjake Zorana Burića (docent na Katedri za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) i Branku Lučić (viša stručna savjetnica u Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskom sudu u Vukovaru). Pravni stručnjaci će izraditi istraživanje primjene odredbi Direktive 2012/29/EU u sadašnjem zakonodavnom uređenju i u praksi u Hrvatskoj u svrhu izrade sveobuhvatnih preporuka za njezinu punu provedbu.