Radionica o procjeni učinaka propisa

Radionica o procjeni učinaka propisa

Radionica o procjeni učinaka propisa organizirana je u Zagrebu, 19. veljače 2016. u okviru projekta Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike (IPA 2012), kojeg izvodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Hrvatskim Crvenim križem, HOMO Udrugom za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula, Srpskim demokratskim forumom i Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, te u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i Uredom za zakonodavstvo Vlade RH.

Projekt „Developing Capacity of CSOs for Human Rights Mainstreaming / Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike“ izvodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s: Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Hrvatskim Crvenim križem, HOMO Udrugom za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula, Srpskim demokratskim forumom i Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, te u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i Uredom za zakonodavstvo Vlade RH.
Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Za sadržaj ovog dokumenta u potpunosti je odgovoran HPC i ni u kojem ga se slučaju ne može tumačiti kao odraz službenog stajališta EU.

Radionica o procjeni učinaka propisa, Zagreb, 19. veljače 2016.

Radionica je organizirana u okviru projekta Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike (IPA 2012), kojeg izvodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Hrvatskim Crvenim križem, HOMO Udrugom za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula, Srpskim demokratskim forumom i Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, te u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i Uredom za zakonodavstvo Vlade RH. Projekt financira EU, i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Voditelj radionice bio je Boris Zelenika, savjetnik u Uredu za zakonodavstvo Vlade RH.

Od 2013. godine, u Hrvatskoj je prostor za savjetovanje s zainteresiranom javnošću pri donošenju propisa proširen uvođenjem procesa procjene učinaka propisa, koji je utemeljen u sve većim međunarodnim naporima usmjerenima uvođenju tzv. pametnog zakonodavstva. Logika procesa procjene učinaka propisa sastoji se u tome da se, prije no što se donese odluka o tome da li je neko pitanje potrebno zakonski regulirati, provede strukturirana i detaljna analiza o mogućim učincima takve regulacije, i to s ekonomskog, društvenog i okolišnog aspekta. Ovakva analiza provodi se u suradnji s i uz savetovanje dionika, i trebala bi poslužiti za na dokazima utemeljeno odlučivanje (evidence-based decision making) o tome da li je potrebno uvoditi nove propise, i kakve bi osobine ti propisi trebali imati da bi bili učinkoviti, svrhoviti, i da bi proizvodili najmanje negativnih i najviše pozitivnih učinaka.

Za provođenje procesa procjene učinaka propisa u RH zadužen je Ured za zakonodavstvo Vlade RH.

Angažman HPC-a i drugih organizacija civilnog društva u razdoblju od uvođenja procjene učinaka propisa ukazuje na to da je potrebno razvijati kapacitete i njih samih, ali i tijela javne vlasti, kako bi ovaj proces u potpunosti zaživio i ispunio svoju svrhu.

Radionica je organizirana kao prvi korak u razvoju tih kapaciteta kod organizacija civilnog društva. Cilj joj je bio upoznati okvir javnih politika, zakona kao instrumenata tih politike, te mogućnost sudjelovanja u procesu procjene učinaka propisa u kontekstu javnog zagovaranja ljudskih prava.

U radionici je sudjelovalo 20 predstavnika organizacija civilnog društva. Radionica je ocijenjena odličnom ocjenom od strane polaznika, i svi bi ju oni preporučili svojim kolegicama i kolegama.

Program radionice.