Hrvatski pravni centar pokrenuo je objavljivanje serije kratkih stručnih osvrta pod nazivom “A gdje tu pravo?” na temu izbjegličkih i migracijskih kretanja u Hrvatskoj i Europi

A gdje je tu pravo? – pitanje je koje postavlja Hrvatski pravni centar (HPC) u odnosu na izbjeglička i migracijska kretanja u Hrvatskoj i Europi. Svjesni da se aktualni  izbjeglički problemi rješavaju prvenstveno na razini  politike kao i da ovise o političkim konstelacijama i dogovorima, smatramo da pravo može predstavljati uporišnu točku za rješavanje problema.

Na ta pitanja HPC želi ponuditi odgovore u formi kratkih stručnih osvrta na pojedine pojave za koje postoje pravno utemeljena objašnjenja, vjerujući da su od interesa za našu javnost. U ovoj izbjegličkoj situaciji svjedočimo prikazivanju događaja s raznih aspekata, ponajmanje s pravnog. Time mnoga pitanja ostaju otvorenim, a posljedice nedovoljno jasne. Pravno objašnjenje određene pojave može pomoći u razumijevanju trenutnih zbivanja te upozoriti na posljedice neprimjene prava.

Pravo ima odgovore!