Dobrodošli na stranice Hrvatskog pravnog centra

Hrvatski pravni centar (HPC) ima važan položaj u nevladinom sektoru za pravno zagovaranje zaštite ljudskih prava i podizanja svijesti o političkoj odgovornosti svih subjekata političkog života kao i pokretanja mehanizama odgovornosti.
Misija HPC-a jest doprinijeti ubrzanju procesa tranzicije političke kulture podanika u političku kulturu građanina tj. omogućiti izgradnju civilnog društva u Hrvatskoj.

Donatori u 2023.